Object: Dorpsstraat 67 69

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken!

×
 
 

Dorpsstraat 67 69,
Lunteren

 

Dorpsstraat 67 69, Lunteren

Verkocht onder voorbehoud
Dorpsstraat 67 69
De procedure is als volgt:
U hebt uw belangstelling getoond voor dit object. Bijgaand treft u nadere informatie aan, zoals plattegrondtekeningen, kadastrale registratie en kadastrale kaart. Na afspraak is het te koop aangebodene ook te bezichtigen.
Uiterlijk op 16 juni 2017 om 17:00 uur ontvangen wij graag uw prijsvoorstel en eventuele voorwaarden waarna de bank zal beslissen omtrent gunning. Het staat de bank overigens vrij om niet tot gunning over te gaan.
Prijs en voorwaarden kunnen worden ingediend bij de heer C.J.P. van de Paverd via het e-mailadres: clemens.van.de.paverd@rabobank.nl. Gelieve bij het “onderwerp” aangeven: “bieding Lunteren”
Nadere informatie:
Omschrijving aangeboden object
Het centraal in het centrum van Lunteren gelegen kantoorgebouw met parkeerterrein (voor ruim 50 personenauto’s), bestaande uit:

Begane grond:

circa 1.240 m²
Eerste verdieping : circa 900 m²
Tweede verdieping : circa 235 m²
Totaal : circa 2.375 m² (BVO)
De totale inhoud van het gebouw is circa 7.500 m3.
De hiervoor vermelde maten zijn geen maten volgens de NEN-normering maar circa maten (tekeningen zijn beschikbaar). Aan deze maten kunnen geen rechten worden ontleend.
Kadastraal bekend: gemeente: Lunteren, sectie K, nummers: 7963 + 6649 + 7574.
Gezamenlijk groot: 3.675 m²
Omschrijving van het object:
Centraal gelegen en bijzonder royaal en degelijk kantoorgebouw met veel inhoud en bruikbare m2 alsmede een groot eigen parkeerterrein hetgeen goed ontsloten en bereikbaar is.
De grote eigen parkeerruimte voor minimaal 50 auto’s is bijzonder te noemen op deze locatie en geeft zeker toegevoegde waarde.

Bestemming:

Het bestemmingsplan wat hier geldt is ‘’Centrum doeleinden’’ vastgesteld op: 17 september 2014. Bij deze gunstige bestemming lijkt het eventueel mogelijk de verdieping(en) tot woningen/appartementen te verbouwen en de begane grond als winkelruimte te gebruiken. Eventuele bestemmingswijziging is voor rekening en risico van koper.
Terughuur:
De Rabobank wenst de (geld-)apparatenruimte (met een oppervlakte van circa 20 m²) op deze locatie te behouden. Hiertoe zal een huurovereenkomst worden aangegaan zoveel als mogelijk gebaseerd op het bijgevoegde model. Voorts is als bijlage een schetsmatige weergave bijgevoegd. Graag attenderen wij u erop dat bewoning (direct)boven of naast de hiervoor bedoelde apparatenruimte NIET is toegestaan.
Bodem:
Het is verkoper niet bekend dat de bodem van het registergoed is verontreinigd met milieuonvriendelijke stoffen. Om reden dat die verwachting er niet is heeft er geen bodemonderzoek plaatsgevonden. Kopers zijn gerechtigd om, in hun opdracht, uiterlijk twee maanden na sluiten koopovereenkomst een bodemonderzoek voor eigen rekening te laten uitvoeren. Mocht blijken dat het verkochte, wegens aangetroffen verontreiniging, niet geschikt is voor de bestemming die het terrein heeft dan kan koper uiterlijk tot de datum die in de koopovereenkomst is vermeld ontbinden. Na deze datum kan er geen beroep meer worden gedaan op deze ontbindingsmogelijkheid en rust het risico van verontreiniging op koper.
Asbest:
Als bijlage bij deze documentatie is bijgevoegd een kopie van het asbestinventarisatierapport conform SC540 (met rapportnummer I17043 d.d. 10 februari 2017). Blijkens dit rapport zijn er asbesthoudende materialen in het registergoed aangetroffen. Het is verkoper niet bekend dat er andere asbesthoudende materialen (dan als omschreven in het hiervoor bedoelde asbestinventarisatierapport) in het registergoed aanwezig zijn. Kopers zijn gerechtigd om, in hun opdracht, uiterlijk twee maanden na sluiten koopovereenkomst een aanvullend asbest-onderzoek voor eigen rekening te laten uitvoeren. Mocht blijken dat er in het verkochte andere dan de hiervoor bedoelde asbesthoudende materialen worden aangetroffen en, wegens de andere aangetroffen verontreiniging, het verkochte niet geschikt is voor de bestemming die op het registergoed rust dan kan koper uiterlijk tot de datum die in de koopovereenkomst is vermeld ontbinden. Na deze datum kan er geen beroep meer worden gedaan op deze ontbindingsmogelijkheid en rust het risico van verontreiniging op koper.
Eigendomsoverdracht (juridische levering):
De akte van eigendomsoverdracht zal gepasseerd worden in 2017 (behoudens nadere afspraken tussen verkoper en koper) bij een nader te bepalen notaris.
Energielabel:
Verkoper zal het energielabel aanleveren.
Indiening prijs en voorwaarden:
De indiening vindt bij voorkeur onvoorwaardelijk plaats, behoudens de bepaling betreffende bodem/asbestverontreiniging-onderzoek(en). Indien koper desondanks voorwaarden wenst op te nemen dienen deze bij de indiening te worden vermeld.
Bezichtiging:
Er is uitsluitend gelegenheid tot bezichtiging na telefonische afspraak via het kantoor van Stroomberg Makelaardij bereikbaar middels telefoonnummer: 0318-482916 of mobiel: 06-53495514.
U kunt de uitgebreide brochure met foto's en plattegronden downloaden op funda.nl of via www.stroombergmakelaardij.nl

Bestemmingsinformatie

Bestemming: Kantoorruimte
 

Bouw

Bouwjaar: 2001
 

Kantoor

Kantoor: 2.375 m2
 
Verdiepingen: 3
 


   Terug